Login เพื่อเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร


เว็บบราวเซอร์ที่คุณใช้ต้องอนุญาตให้รับ cookies  ช่วยเหลือ เว็บบราวเซอร์ที่คุณใช้ต้องอนุญาตให้รับ cookies

บุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมได้เฉพาะรายวิชาที่มี สัญลักษณ์หน้าคนติดอยู่ นั่นคือ อนุญาตให้บุคคลทั่วไปเข้าศึกษาได้ นอกนั้น สำหรับท่านที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

คุณเข้ามาที่นี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะ

1. กรอกแบบฟอร์มสมัครสมาชิกใหม่ (กรอกคำนำหน้าในช่อง ชื่อ ) โปรดจดชื่อผู้ใช้ (USER) และจำรหัสผ่าน (Password) รหัสผ่านนี้ประกอบด้วย มี 8 ตัวอักษร, มี 1 ตัวเลข, มี 1 ตัวพิมพ์เล็ก, มี 1 ตัวพิมพ์ใหญ่, มี 1 อักขระพิเศษ  เช่น #,*,& เป็นต้น

2. รอ Admin อนุมัติโดยปกติใช้เวลาประมาณ 1 วัน

3. ลงชื่อเข้าใช้งานด้วยชื่อผู้ใช้ (USER) และรหัสผ่าน (Password) ที่ท่านได้สมัครไว้

4. หากไม่สามารถเข้าใช้งานได้ให้ส่งรายละเอียด ชื่อผู้ใช้, ชื่อ-นามสกุลที่สมัคร และ E-mail ส่งข้อมูลมาที่ lmsudon2@gmail.com

หมายเหตุ เมื่อท่านกดปุ่มสร้างบัญชีแล้วเกิดข้อความ Error หากท่านลองสมัครใหม่แล้วระบบแจ้งมาเมล์ของท่านเคยสมัครแล้ว แสดงว่าระบบได้บันทึกข้อมูลการสมัครของท่านไว้แล้ว ดังนั้นท่านจึงไม่ต้องสมัครเข้ามาใหม่ เพียงแต่รอทาง admin อนุมัติ (ไม่เกิน 1 วัน) ท่านก็จะสามารถเข้าใช้งานด้วย user และ password ที่ท่านได้สมัครไว้ ขออภัยในความไม่สะดวกครับ